Bekijk hier de nu bekende aankomende activiteiten.
Zelf ideeën? Meld je HIER aan!  

ACTIVITEITEN

Allerzielen 2022

Datum: 2 november 
Tijd: 14.00 uur viering 19.30 uur
Locatie: Joannes de Doper kerk, A.P. van Neslaan, Boskoop

Omzien en vooruit kijken
Allerzielen 2022

Zoals u weet vinden in Boskoop dit jaar veel evenementen, vieringen en herdenkingen plaats in het kader van BOSKOOP 800.

Onze geloofsgemeenschap wil hier op inhaken met een speciale Allerzielen-herdenking op woensdag, 2 november a.s. Met als thema: Omzien en vooruit kijken.
Tijdens die herdenking willen wij alle overleden parochianen vanaf 1923 (100 jaar) met name noemen. Daarnaast noemen wij alle overleden pastoors vanaf 1370.
Dat zullen bij elkaar ongeveer zo’n 2.000 namen zijn.
Wij gaan deze namen noemen, wellicht uit de vergetelheid halen. Namen van gewone mensen, geliefde mensen, met unieke namen, onze voorouders, ons verleden!
Al luisterend raakt men verbonden met het verleden, doet u onverwachte ontdekkingen in uw eigen geloofsgemeenschap.

Op woensdag 2 november (Allerzielen) beginnen wij om 14.00 u. met het noemen van al deze namen (voor zover bekend).
Dat gebeurt door vertegenwoordigers van BOSKOOP 800, door jongeren en ouderen, door (oud-) pastores, door leden uit onze eigen geloofsgemeenschap en anderen.
Met intermezzo’s van zang, muziek, een gebed of gedicht. De gong zal regelmatig klinken en bloemen zullen vazen vullen.
In alle rust en in een sfeer van herdenking, gebed en meditatie herinneren wij ons de namen van de overledenen tot en met 2016.

Om 19.00 u gaat de herdenking door met het noemen van de overledenen uit de jaren 2017 t/m 2021.
Met om 19.30 u een aansluitende viering waarin de overledenen van het lopende jaar herinnerd worden.
Leden van de Allerzielenwerkgroep gaan voor in deze herdenking. De overweging wordt dit jaar uitgesproken door oud-pastor Marijke Ameling.
Het koor Quo Vadis verzorgt de zang en de muziek.

U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 14.00 u. onze Boskoopse geloofsgeschiedenis te beleven.
Op ieder moment na 14.00 u. kunt u komen en ook weer gaan. Als alle namen genoemd zijn (rond 17.30 u), blijft de kerk open voor meditatie en gebed.
Vanaf 19.00 u. worden de namen genoemd van de overledenen uit de jaren 2017 t/m 2021. Met om 19.30 u. de aansluitende viering.
U wordt uitgenodigd om een bloem voor uw geliefde overledene(n) mee te nemen en in een van de aanwezige vazen te plaatsen.
Er is de hele middag en avond ruimte voor ontmoeting of voor een gesprek.

Op verzoek noemen wij ook de naam van een overleden dierbare/dierbaren voorafgaand aan de avondviering van 19.30 u.
U kunt de naam/namen opgeven bij het secretariaat of tijdens de middagherdenking.

Wij hopen op veel belangstelling en deelneming tijdens deze unieke herdenking!

 

Meld je aan!

Heeft jouw gezin, straat, club of bedrijf een leuk idee om in dit feestjaar mee uit te pakken? Laat het ons weten. Dan kijken we of je hierin uniek bent en geven we tips, tricks en waar je eventueel hulp kunt vragen! Kijk dan snel hier!

Vragen?

Stichting 800 jaar Boskoop helpt je graag verder! Heb je suggesties, ideeen of vragen neem dan contact met op ons via contact@boskoop800.nl