Wie zijn wij?

Wat doen wij?

 

STICHTING

Team stichting 800 jaar Boskoop

De stichting 800 jaar Boskoop is een initiatief van een groep Boskopers die hun dorp een warm hart toedragen en werken op vrijwillige basis. Dit team blijft in ontwikkeling en zal gaandeweg de aanloop naar het feestjaar worden uitgebreid. Ieder teamlid heeft zijn eigen expertise en zal zo optimaal aan dit feestjaar bijdragen.
Het team bestaat uit Cynthia Korver (zelfstandig ondernemer), Helma van der Louw (raadslid gemeente Alphen aan den Rijn en zelfstandig ondernemer), Freek Tasma (operationeel expert en bestuurslid van diverse verenigingen), Mike Verweij (organisator van diverse events in Boskoop), David Schiethart (predikant), Jean-Paul Karting (theaterproducent en impresario bij TripleT Agency) en Kees Vermeulen (gepensioneerd accountant en voormalig partner in Grant Thornton) onder toeziend oog van voorzitter Coos Rijsdijk (voormalig burgemeester van Boskoop).

Stichtingbestuur en werkgroep:

• Coos Rijsdijk – voorzitter
• Kees Vermeulen – penningmeester
• Jean-Paul Karting – secretaris / secretariaat, project: theatervoorstelling, kalender
• Cynthia Korver – secretariaat, project: openingsweekend
• Helma van der Louw – pr en communicatie
• Mike Verweij – coördinatie van de aanmeldingen, project: feestweek
• Freek Tasma – coördinatie vrijwilligers, project: sluitingsweekend
• Mariska Snel – sponsoring en fondswerving
• David Schiethart – oorspronkelijk initiator en verbinder

Dit team wordt waar nodig aangevuld met adviseurs op de diverse gebieden, waaronder Richard van Loon (horeca gerelateerde vragen) en Gé Vaartjes met Pim Oxener (historisch gerelateerde vragen).

Contactgegevens

Secretariaat: contact@boskoop800.nl
Aanmelden: aanmelden@boskoop800.nl
PR/Communicatie: pr@boskoop800.nl
Vrijwilligers: actiefvoor@boskoop800.nl
Sponsoring: steun@boskoop800.nl

Stichting 800 jaar Boskoop is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Publicatiecijfers Boskoop 800 jaar 2022

Stichting 800 jaar Boskoop publicatiecijfers 2022 ANBI

Doelstelling

De statutaire doelstellingen zijn als volgt:

  • het creëren van cohesie binnen de Boskoopse gemeenschap door middel van jubileumactiviteiten;
  • het organiseren, coördineren en faciliteren van de activiteiten in het jubileumjaar tweeduizendtweeëntwintig;
  • het profileren van het Boskoops cultureel erfgoed; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Actueel beleidsplan

Ons actueel beleidsplan 2021-2022 geeft richting aan onze activiteiten om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Onze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het werven van fondsen, sponsoren en donaties alsmede het aanvaarden van schenkingen, legaten en erfstellingen enzovoort.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting 800 jaar Boskoop bestaat uit drie leden. Deze zijn allen onbezoldigd actief. Verder heeft de stichting géén personeel in dienst.

Algemene gegevens

Stichting 800 jaar Boskoop

Voorkade 48

2771 ZD Boskoop

E-mailadres: contact@boskoop800.nl

Bank NL07 RABO 0369 2671 92

KvK 82145695

BTW NL 8623.536.09 B01

RSIN: 8623 53 609

 

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het bestuur per 2 maart 2021 luidt als volgt:

  • Voorzitter: C.J. Rijsdijk
  • Secretaris: J.P.M. Karting
  • Penningmeester: C.W.J.P. Vermeulen

Feestelijk jaar volop bezig!

Inmiddels is het feestjaar al over de helft en wat een mooie momenten hebben we met zijn allen mogen beleven. Een spectaculair openingsfeest, een ontbijt op de zijde, een week lang groot feest, diverse tentoonstellingen en exposities, de succesvolle theaterproductie De Schone van Boskoop, het beachvoleybaltournooi en ga nog maar even door. We zijn er nog niet dus houd vooral de facebookpagina in de gaten voor de aankomende evenementen !

 

Vragen?

Stichting 800 jaar Boskoop helpt je graag verder! Heb je suggesties, ideeen of vragen neem dan contact met op ons via contact@boskoop800.nl