Algemeen wordt aangenomen dat met deze naam de veenontginningen – copes genaamd – in Boskoop worden aangeduid. De naam ‘Bucke’
behoort waarschijnlijk aan een uit Friesland afkomstige houder van een cope.