2. Boskoop worden aangeduid

2. Boskoop worden aangeduid

Algemeen wordt aangenomen dat met deze naam de veenontginningen – copes genaamd – in Boskoop worden aangeduid. De naam ‘Bucke’
behoort waarschijnlijk aan een uit Friesland afkomstige houder van een cope.

3. Het verloop van de geschiedenis van Boskoop

3. Het verloop van de geschiedenis van Boskoop

Het verloop van de geschiedenis van Boskoop heeft veel te maken met het feit dat de gemeente op een gebied met een dikke veenlaag ligt. Het is merkwaardig, dat in Boskoop nooit op grote schaal turf is gewonnen, zoals op veel andere plekken in het Groene Hart.